ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

 

Παρουσίασε το βιογραφικό στο site σου ώστε να μπορείς ανά πάσα στιγμή να το μοιραστείς με κάθε ενδιαφερόμενο με την κοινοποίηση ενός συνδέσμου.

2018-Σήμερα | ART DIRECTOR | POLMAR Γραφιστική
2016-2018 | GRAPHIC DESIGNER | SMART Digital Agency
2014-2016 | MASTER INDUSTRIAL DESIGN | Aegean University
2010-2014 | BACHELOR ART & DESIGN | Athens University

Συμπεριέλαβε στην περιγραφή της θέσης εργασίας σου όλες τις αρμοδιότητες που είχες αναλάβει. Μην ξεχάσεις να συνδέσεις τις αρμοδιότητες με τους ποιοτικούς ή ποσοτικούς στόχους που κατέκτησες.

Προσπάθησε να εστιάσεις στα πλεονεκτήματα σου και να είσαι όσο το δυνατόν πιο περιεκτικός. Με βάση έρευνα του Ladders οι υπεύθυνοι προσλήψεων αφιερώνουν 7 δεύτερα στην πρώτη ματιά ενός βιογραφικού. Οπότε μπορείς να τους κερδίσεις με ένα σύντομο και με ξεκάθαρη δομή βιογραφικό.

Εκτός της τυπικής αναφοράς των σπουδών σου, μπορείς να προσθέσεις τα γεγονότα και τις δραστηριότητες που διαμόρφωσαν την προσωπικότητα σου κατά τη διάρκεια φοίτησης. 

Εφόσον διαθέτεις συστάσεις από τους καθηγητές ή τους μέντορες της ζωής σου, μπορείς να τις εντάξεις στο βιογραφικό σου για να ενισχύσουν το επαγγελματικό ή ακαδημαϊκό προφίλ σου.